Logo Rijksoverheid

De Communicatiejaardag van IenW gaat dit jaar online! Met van 12 t/m 15 april verschillende verdiepende werksessies over de thema’s die ons nu bezig houden en afsluitend een live webinar op donderdagmiddag 15 april.

Centraal thema in deze week is de politieke antenne: de mate waarin we oog hebben voor de verschillende belangen van het complexe krachtenveld waarin wij de overheidscommunicatie verzorgen.

Bekijk het programma

Terugblik werksessies

‘Politieke sensitiviteit’

‘Overheidscommunicatie en media’

‘Reputatiemanagement’