Logo Rijksoverheid

Programma Communicatieweek IenW 2021

Voor communicatieprofessionals bij de overheid op het terrein van infrastructuur en waterstaat is politieke sensitiviteit een kerncompetentie. Maar met zoveel professionals in zo’n groot domein is wel de vraag: wat verstaan we eigenlijk onder politieke sensitiviteit? Gevoel voor Haagse en regionale belangen, gevoel voor de interne politiek en gevoel voor de verwachtingen van de samenleving lopen door elkaar heen. Bovendien hebben we te maken met de verschillende perspectieven van beleid, uitvoering en inspectie. Deze uiteenlopende politieke ‘settings’ vragen misschien wel om verschillende typen sensitiviteit. Hoe verhouden die zich tot elkaar en wat vraagt dat van ons als communicatieprofessionals bij de overheid? In de werksessie Politieke sensitiviteit gaan we dieper in op deze vragen met Daan Roovers (Denker des Vaderlands) en Friso Fennema (directeur communicatie ministerie IenW), en gaan we hiermee aan de slag in deelsessies.

De media zijn een onmisbare partner om onze boodschappen onder de aandacht te brengen. Maar soms staan we ook lijnrecht tegenover de media en zetten de botsende belangen onze relatie met hen onder druk. Hoe gaan we op een goede manier met elkaar om? Hoe doen we dit in een maatschappij waarin feiten, meningen en nieuws continu door elkaar heen lopen? Wanneer trekken we als IenW-organisaties samen op in de media en wanneer kiezen we ons eigen pad? In deze werksessie gaan we dieper in op deze vragen met Bart Visser (hoofd communicatie Rijkswaterstaat), Marcel Bril (voormalig politiek verslaggever NOS), Marianne Wuite (woordvoerder minister Van Nieuwenhuizen) en Andy Wiemer (coördinator woordvoering ProRail), en gaan we hiermee aan de slag in deelsessies.

Vertrouwen van de samenleving in je handelen is onmisbaar om effectief te kunnen zijn als organisatie. Daarvoor is het belangrijk dat wat je doet als organisatie ook aansluit bij de verwachtingen van je stakeholders. Organisaties met een sterke reputatie slagen daar goed in. Maar hoe doen zij dat? Hoe maak je daarmee een begin? Wat is de rol van communicatie daarbij? En wat vraagt dat van ons? In deze werksessie nemen Paul Stamsnijder (oprichter Reputatiegroep) en Erica Slump (hoofdingenieur-directeur Verkeer- en Watermanagement bij RWS) ons mee in de wereld van reputatiemanagement en gaan we in deelsessies aan de slag met de hiervoor genoemde vragen.

Het webinar ‘de politieke antenne’ is het slot van de Communicatieweek van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder die week zijn drie werksessies geweest over 1) politieke sensitiviteit, 2) overheidscommunicatie en media en 3) reputatiemanagement. Aan de hand van de uitkomsten van deze werksessies onderzoeken we de relevante veranderingen in de samenleving, en wat dat vraagt van communicatieprofessionals: hoe verandert hun rol hierin, wat mogen de organisatie en de buitenwereld van hen verwachten, en wanneer en hoe trekken zij hierin samen op? We doen dit samen met het online publiek en Friso Fennema (directeur communicatie ministerie IenW), Bart Visser (hoofd communicatie Rijkswaterstaat), Alexander Pechtold (directeur CBR), Eva Rovers (auteur en cultuurhistorica), Xandra Schutte (hoofdredacteur De Groene Amsterdammer) en Jan Hendrik Dronkers (SG ministerie IenW). Stand-up filosoof Laura van Dolron sluit het webinar af met een live column.